SLOVASTAV SK, s.r.o.

Chalupkova 1670/16

903 01 Senec

 

IČO: 52 975 011

DIČ: 2121194449

 

Spoločnosť je platcom DPH.

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, oddiel Sro, vložka č.: 143610/B

 

Bankové spojenie:

Peň. ústav: Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 2401818566/8330

SWIFT: FIOZSKBAXXX

IBAN: SK96 8330 0000 0024 0181 8566